Menu

Big Fat Reference Guide

Big Fat Reference Guide eller ”BFRG” är hörnstenen i AlphaNets program för hälsovård och sjukdomsförebyggande åtgärder för personer diagnostiserade med alfa-1- antitrypsinbrist. Den understryker vikten av utbildning av patienter, deras familjer och deras sjukvårdspersonal. Detta är den mest omfattande guiden som finns tillgänglig för hur man lever med alfa-1. Pågående prospektiva studier som registrerar patientresultat och sjukvårdskonsumtion har dokumenterat effektiviteten av detta program.

BFRG ger detaljerad information specifikt för alfa-1. Dess innehåll inkluderar medicinsk bedömning, testning och behandling, diet och näringslära, aktivitet och kondition samt hantering av riskfaktorer i omgivningen, att leva med alfa-1, försäkringsfrågor, funktionshinder med mera.

För sjukvårdspersonal ger BFRG stöd vid bedömning, diagnos och hantering av patienter med alfa-1. Kom ihåg att konsultera BFRGs bilagor beträffande provbeställningsblanketter (såväl för patienter i öppen som i sluten vård), behandlingsplaner och annan praktisk information för att underlätta vården av dina patienter med alfa-1.

Big Fat Reference Guide, är snabb och lätt att använda. Den finns tillgänglig på http://www.alphanetbfrg.org/. En enkel registrering tillåter att BFRG kan individualiseras för användarens specifika behov. Kom ihåg att registrera dig som ”Healthcare Provider”, vårdgivare, för att få fullständig tillgång till de lämpligaste dokumenten.

Big Fat Reference Guide är tillgänglig endast på engelska.